Vad vore Hallstahammar utan Folkets Hus?
Folkets Hus och Park Hallstahammar har konferenser, mötesverksamhet, danstillställningar, bingo… och de serverar skollunch till Kantzowska gymnasiet. Här finns också fasta hyresgäster som Kommunal, Lärarförbundet, Civilförsvaret, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Byggnads Fastighet. Sedan Anders Ekholm tog över som föreståndare har huset fått en rejäl upprustning och näst på tur står parken.
Anders är en man som trivs bäst när han får göra något för andra människor. Han har varit metallarbetare i 32 år och fackligt aktiv vilket lett till att han slunkit in på både det ena och det andra. Först blev han invald i Folkets Hus och Park Hallstahammar och Kolbäcks styrelse och klättrade från suppleant till ordinarie ledamot, vice ordförande och till slut ordförande. I mars förra året sade dåvarande föreståndaren upp sig och Anders tog över jobbet.
- När jag började kändes södra delen lite sjukhusmiljöaktig och jag tycker det ska vara varmt, ombonat och trevligt för de som kommer hit, säger Anders som genast satte igång med förändringar.
Han har verkligen lyckats få upp mysfaktorn. Södra foajén har rustats upp och fått ny inredning, matrestaurangen har målats om och fått ny belysning, det har installerats datorer och annat som folk har frågat efter, södra trapphuset har rustats, målats om och fått ny belysning och nya gardiner och hela Intiman har rustats upp.

Folkets Hus och Park Hallstahammar håller på med allt möjligt. Förutom de fasta hyresgästerna kommer företag och privatpersoner hit och har fester och olika tillställningar och de håller även olika egna evenemang, bland annat danser som visat sig väldigt populära och fler och fler anmäler sig för varje gång.
- Till 70 och 80-tals discot den 24 mars med Clabbe som DJ hann vi inte ens ut med annons utan 600 biljetter såldes slut via facebook, säger Anders.
De satsar en hel del på samarbete med olika föreningar och klubbar och tillsammans med bilklubben ”Independent Cruisers” kommer de att ha en cruising i Hallstahammar den 16/6 där kvällen avslutas med att ”The Playtones” spelar.
- Vi har även jättemycket på gång i Hallstaparken, säger Anders.

Folkets hus o park

Bransch:
Nöje

Telefon: 0220-10174


Email:
fhp@fhp-hhr.se

Hemsida:
fhp-hhr.se

Adress:
Folkets hus o park
Parkgatan 24
73435 Hallstahammar

| 13 SENASTE FÖRETAGEN